Winkelen

penLightworker balpen met helder blauw licht

Ik denk dat vele van jullie Steve met deze pen hebben zien schrijven. Nu is hij beschikbaar voor iedereen. Op de foto zie je een voorbeeld maar hij word nog bedruk met het lightworker logo. Beschikbaar binnen drie weken. Kosten per stuk: € 4,50.
Ze zijn ook tijdens de seminars te koop.


boek herrinerenHerinneren •
 Kosten € 22,50 verzendkosten €

In dit boek tonen Steve Rother en de Groep (bestaande uit acht, soms wisselende, entiteiten) tonen ons een weg naar hogere waarheden, die onze denkpatronen en de manier waarop we naar onszelf kijken, zullen veranderen. Het doel van ons leven op Aarde, of het Grote Verstoppertjesspel zoals de Groep dat noemt, is ons te her-inneren wie we zijn en waarom we hier naartoe zijn gekomen. Wanneer we ons her-inneren wie we zijn, kunnen we ons onze
scheppingskrachten her-inneren en een begin gaan maken met het scheppen van de Hemel op Aarde. Het her-inneringsproces wordt in werking gesteld door de her-eniging van de verschillende leden van onze oorspronkelijke spirituele familie. De informatie in dit boek gaat over dat her-inneringsproces en is ons gegeven voor ons eigen onderscheidingsvermogen. Dat onderscheidingsvermogen is het eerste gereedschap voor ons leven in de hogere trillingen van de Nieuwe Aarde. Hoe we dat onderscheidingsvermogen toepassen? De Groep zegt daarover: 'Als het je diepste gevoelens raakt, accepteer het dan. Als dat niet zo is, laat het dan zonder oordeel los, want dan is het gewoon voor iemand anders bestemd.'boek welkomWelkom Thuis   Kosten € 22,50 verzendkosten €

Welkom in de vijfde dimensie. Heb je de ascensie gevoeld?
De wereld die wij kennen, is snel aan het veranderen. Het leven op Aarde wordt steeds minder voorspelbaar. De oude regels werken niet langer. Volgens de Groep hebben de gebeurtenissen die nu plaatsvinden, grotere gevolgen dan we vermoeden. Hoe ontstellend en onverwacht sommige gebeurtenissen ook zijn geweest, ze markeren slechts het begin. De evolutie van de mensheid is begonnen. De bal rolt verder en er is nu geen terugkeer meer mogelijk... Ben je er klaar voor?

Welkom Thuis is verdeeld in vier delen: 1. Huidige gebeurtenissen. Een kosmische blik op waar we zijn, hoe we daar zijn gekomen en waar we naartoe gaan. 2. De Nieuwe Aarde. De nieuwe eigenschappen van het leven op de Nieuwe Aarde in de vijfde dimensie en hoe we die kunnen gebruiken. 3. Vragen en antwoorden over een grote verscheidenheid van onderwerpen, voortkomend uit de live presentaties. 4. Waar gaan we hiervandaan naar toe? Bereid je voor op verrassingen!
Het is de bedoeling van de Groep om ons voor te bereiden op de dingen die komen gaan. In het eerste boek Her-inneren gaven ze ons de basis. Dit boek brengt ons naar de volgende fase van onze evolutie en opent de deur naar het ontdekken van onze volledige scheppingskracht.
Hoe meer je bewustzijn groeit... des te belangrijker zal dit boek worden.boek spiritSpirituele Psychologie   Kosten € 19,90 verzendkosten €

Hoe komt het toch dat wanneer iemand opgroeit onder de meest gunstige omstandigheden, hij toch niet in staat is zich zelfs de eenvoudigste dingen in het leven eigen te maken? En hoe kan het dat iemand, hoewel hoogintelligent, steeds maar weer dezelfde fouten maakt? Sommige mensen lijken voor het geluk geboren te zijn. Andersom geldt ook: ondanks alle pogingen om dingen te veranderen lijkt iemand soms ronduit ongelukkig schijnt te zijn!

Zijn we een product van onze omgeving, of wordt wie we zijn en hoe we ons ontwikkelen grotendeels bepaald door onze genetische structuur? Pas als we de menselijke ervaring gaan zien als het evolutionaire proces van de ziel, kunnen we alle krachten die in ons leven aan het werk zijn, gaan begrijpen.

Wij zien onszelf als menselijke wezens die zoeken naar een spiritueel ontwaken, terwijl wij in feite spirituele wezens zijn die proberen om op een goede manier om te gaan met een menselijk ontwaken. Maar wat brengt ons er nu eigenlijk toe om deze menselijke ervaring te zoeken? Wat is het nu precies dat bepaalde levenspatronen in beweging zet? Waarom en op welke manier doen deze patronen zich voor in ons eigen gedrag? In veel gevallen is alleen al het begrijpen van het waarom voldoende om positieve en permanente veranderingen teweeg te brengen. Stel dat er achter die gedragspatronen nu eens een veel hogere bedoeling ligt? Zouden we dan een manier kunnen vinden om deze hogere bedoeling vast te stellen? Ogenschijnlijk destructieve patronen zouden dan kunnen veranderen in positieve eigenschappen?

De antwoorden op deze en andere vragen worden gepresenteerd in dit boek. Spirituele psychologie en de daarbij behorende twaalf primaire levenslessen biedt ons een wezenlijk ander inzicht in het leven en de menselijke ervaring. Voor elk leven kiezen we een primaire levensles om aan te werken en in onze volgende levens gaan we met die les door, net zolang tot we ons die les messter hebben gemaakt. Dan gaan we verder en kiezen we bij de volgende incarnatie een andere primaire levensles. Op deze manier wordt ons een kijk geboden op de mensheid vanuit het hogere perspectief van onze eigen ziel.boek groetenGroeten van Thuis  Kosten € 22,50 verzendkosten €

“De mensheid verlaat een wereld van dualiteit en gaat een veld van trialiteit binnen, waar het lichte en donkere zelf in evenwicht wordt gebracht door een nieuwe verbinding met het hoger zelf. Dit is een opwindende, maar soms ook beangstigende tijd, want het betekent dat mensen in hun eigen kracht moeten gaan staan als bewuste scheppers. Wij zijn hier om jullie een krachtig beeld te geven van de menselijke ervaring. Dat beeld is noch goed, noch verkeerd, want in een veld van trialiteit hebben jullie geen behoefte meer aan deze tegenstellingen.” “Wij vragen jullie om ons niet te volgen, want het spel van ‘volg de leider’ loopt nu ten einde, terwijl het spel van ‘volg jezelf’ net is begonnen. Wanneer jullie naar Huis terugkeren, zullen jullie als helden worden begroet, omdat jullie het aangedurfd hebben het spel van vrije keuze te spelen.” Espavo, de Groep.

De inhoud van dit boek kreeg Steve Rother gedurende tien jaar door als goddelijk geïnspireerde maandelijkse boodschappen. Deze boodschappen kwamen van een groep warme en liefdevolle spirits die hij eenvoudig de Groep noemt. De boodschappen zijn vanaf 1996 maandelijks op internet te lezen onder de naam Bakens van Licht. Voor dit boek is een groot aantal herschreven of uitgebreid.
Steve Rother reist met zijn vrouw Barbara de hele wereld over, en samen verzorgen zij seminars in vele landen. Ze zijn ook diverse keren uitgenodigd om voor de Verenigde Naties in New York en Wenen te spreken en daar live te channelen!boek dusDus ik ben God..... Wat nu? Kosten € 22,50 verzendkosten €

Wat betekent het als we werkelijk god zijn en de volledige scheppingskracht van God bezitten? Hoe zou het zijn als we ons leven zouden kunnen bekijken vanuit dat perspectief? Het boek dat je in handen hebt, geeft een breder perspectief voor mensen die in hun eigen kracht staan. Het vermogen om vanuit meervoudige perspectieven te kijken, kan ons helpen betere keuzes te maken. De mensheid beleeft een snelle evolutionaire sprong in bewustzijn aangezien veel oude modellen gewoon niet meer werken. De informatie van de groep is erop gericht om ons te helpen nu te ontwaken. Er wordt een verfrissende, eerlijke en soms oneerbiedige manier gegeven om naar het leven te kijken.

In Dus ik ben god... Wat nu? vind je zorgvuldig geselecteerde vragen en antwoorden van de groep uit live-presentaties die Steve Rother over de hele wereld geeft. Een heel bijzondere vraag die tijdens een van deze sessies werd gesteld, was: ‘Dus ik ben god? Wat nu?’ Het antwoord van de groep verklaart de volledige focus van een nieuw tijdperk van bekrachtiging die zich voordoet aan de mensheid.

Dit boek kan achter elkaar worden gelezen of als naslagwerk of voor dagelijkse inspiratie worden gebruikt. De grote verscheidenheid aan onderwerpen is naar categorie geordend om vele aspecten van het leven te laten zien vanuit het perspectief van de groep.