www.fotosanne.nl                   Fotografie
www.payitforwardsanne.com
cirkelvanliefde.hyves.nl
         
You Tube
Ex - ET               Dan snap je waarom ik ben zoals ik ben
Dr. Jill Talyor     Geweldig - How it feels to have a stroke

Websites
www.pathways-to-peace.com         
www.theinterviewwithgod.comwww.rememberingwholeness.com
www.fotosanne.nl                  Fotografie van Sanne
www.lijfenvisie.nl                   Lex Drop, Lijf en Visie, top
                                                   fysio Soest &Texelminded
www.chinengoptexel.nl                 
www.danslaboratorium.nl           
www.womanwizard.nl   
   
www.teso.nl                             Teso Bootdienst
www.texelairport.nl                Vliegveld Texel
www.bremakker.nl                 Camping de Bremakker
www.demerel.com                 Groepsaccomodatie    
www.texel.nl                           alles over Texel
www.hetommetje.nl               Folkert, levensgennieter
www.waddenveer.nl              Veerdienst Texel - Vlieland
www.vliehorsexpres.nl          Ultiem genieten ieder jaar                                                    weer of te wel naar vlieland!
www.lightworker.com            De officiele webste
www.lichtwerker.com            De nederlandese website

Vrienden
www.ufcoaching.nl                Site van twee toppers
www.injekrachtstaan.nl         Peter en Anna Lobeck
www.hugovanhuizen.nl        Hugo van Huizen
www.mickeltherapy.com       David Mickel
www.steenbok-newage.nl    De mooiste stenen
www.landhotelbosoord.nl    Loenen nabij Apeldoorn,
www.mennorode.nl               Elspeet - Lightworker
www.teso.nl                             Teso Bootdienst
www.texelairport.nl                Vliegveld Texel
www.heartevents.nl               Spirituele Workshops
www.nickysplace.nl               Nicky's Place in Haarlem
www.goldenmovements.com
www.zeevanliefde.nl
http://lichtwerk.jouwpagina.nl
http://spiritueel.jouwpagina.be
www.chakrahealing.eu
www.startspiritueel.nl
www.spirituele-startpagina.jouwpagina.nl
www.atlantis-centrum.nl
www.helendeklanken.nl
www.goodlife.jouwpagina.nl