De OverLight Facilitator Certification Series van Lightworker omvat een reeks van seminars over modaliteiten en handelswijzen waarmee genezing en persoonlijk groei kan worden ondersteunt. Ze zijn gebaseerd op informatie die de groep heeft meegedeeld tijdens een channel. De seminars zijn zo opgebouwd dat de modaliteiten kunnen aangeleerd worden aan facilitators en hulpverleners met verschillende achtergronden. Hoewel deelnemers vaak zelf een groeiproces doormaken tijdens deze workshops, ligt de nadruk ervan eerder op het overbrengen en aanleren van deze modaliteiten en niet zozeer op de persoonlijke ervaring van de deelnemers. In de Experience Light Activation seminars staat persoonlijke groei wel centraal.

Hoewel de seminars genummerd zijn, is het niet noodzakelijk om ze in een bepaalde volgorde te volgen. Bovendien is er geen voorkennis vereist. Lightworker biedt deze modaliteiten aan, maar oefent geen controle uit over hoe en wanneer je ze gebruikt. Wij zijn van mening dat het beter is om hulpverleners geen beperkingen op te leggen in verband met het gebruik van deze modaliteiten.

Lightworker Ordination Program is een training die we slechts af en toe aanbieden. Het doel ervan is eerdere deelnemers te stimuleren in hun werk en te benoemen tot Lightworker Metaphysician. Na het voltooien van deze training krijg je de toelating om zelf OverLight Modalities te onderwijzen.

Het opzet de trainings is vrij eenvoudig en geldt voor iedere modaliteit.

- Na het voltooien van een training wordt je een certificaat uitgereikt als bewijs dat Lightworker je erkend als facititator of hulpverlener voor de OverLight Modality die je gevolgd hebt.
- Familiekorting: Zodra je een OverLight Facilitator voor welke modaliteit ook bent, krijg je een korting voor de andere OverLight trainings als ‘lid van de familie’.
- Links op deze pagina vind je een lijst met alle geplande trainings. Deze lijst wordt vaak geupdatet, dus kom regelmatig een kijkje nemen of hou de agenda op de home page van Lightworker in de gaten om op de hoogte te blijven van alle seminars en workshops in jouw buurt.
- Via de links hierboven krijg je gedetailleerdere informatie over elk van de aangeboden modaliteiten.

Tijdens deze trainings gebeuren er mirakels en veranderen er levens. We hopen je snel te mogen begroeten!

Warme knuffels en zachte duwtjes in de rug, Steve & Barbara Rother