Algemene voorwaarden Lightworker

Annulering workshops, cursussen van Lightworkeralgemene voorwaarden
Uw inschrijving is definitief zodra u zich heeft ingeschreven en een rekening heeft ontvangen.
  Bij annulering tot 31 dagen voor aanvang van het event zal een bedrag van € 100,00 als administratie- en annuleringskosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag van de seminarkosten.
  Bij annulering 30 dagen of later voor het begin van het seminar zal het gehele bedrag van het seminar verschuldigd blijven (er zal geen terugstoring meer plaats vinden!).

Reserveringen (voor het totaalpakket en toeristenbelasting (€ 0,70 per nacht) die worden geannuleerd, worden volgens de annuleringsregels van Mennorode in rekening gebracht:
  Binnen 4 tot 6 maanden voor de aanvang van het verblijf :      70 % van het pakket.
  Binnen 2 tot 4 maanden voor de aanvang van het verblijf :      80 % van het pakket.
  Binnen 2 maanden voor de aanvang van het verblijf :               90 % van het pakket.
  Op de dag van aankomst en tijdens het verblijf :                        100 % van het pakket.

Deze kosten worden doorberekend omdat wij ons verplichten om het pakket af te nemen. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele kosten te dekken. De meeste (doorlopende) reisverzekeringen hebben een annuleringsverzekering in het pakket. Het controleren waard. Het is overigens altijd mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten gaan, zonder extra kosten. Geef dit dan s.v.p. wel tijdig aan ons door via mail.


Betalingsvoorwaarden:
U dient het te betalen bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekeningnummer 1490 67 704 (Rabobank Den Burg Texel, IBAN: NL06RABO0149067704 BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Lightworker, Den Burg - Texel onder vermelding van het factuurnummer. Annulering dient altijd schriftelijk door u aan ons te worden doorgegeven en kan kosten met zich meebrengen zoals hierna vermeld staat.

General Conditions Lightworker

Canceling seminars off Lightworker
Your registration is definie as soon as you register and recived a bill by email.
  By cancellation to 31 days before the seminar starts you need to pay € 100,00 for administration and cancellationcosts.
  By cancellation 30 days or later before the seminar starts you need to pay the full amount of the semniar.

Reservations (for the hotelrooms and food and touristtax (€ 0,70 each night) that are cancelled, are charged with the cancellationrules off Mennorode:
  Within 4 till 6 months before the start of the stay:      70 % of the pakkage
  Within 2 till 4 months before the start of the stay:      80 % of the pakkage
  Within 2 months before the start of the stay:              90 % of the pakkage
  On the day starting of during the stay:                       100 % of the pakkage

These costs you need to pay because we as foundation Lightworker have a contract with the hotel. We advise you to have a cancellation assurance to cover that costs. A lot of these assurance will cover these costs- check it out.
It is possible to let anyone else go to the semniar in your spot, without any cotst. Please let us know as soon as possilble if you change persons.


Payment conditions:

You need to pay within 14 days after you recive the bill. the number of the bankaccount is 1490 67 704 (Rabobank Den Burg Texel, IBAN: NL06RABO0149067704 BIC: RABONL2U) on the name of Stichting Lightworker, country: Den Burg - Texel please put your number of bill with your payment. Cancellation must always done by email or letter and it can give you costs as you see on this page.